Beskrivelse Om netstedet Nyheder Mailingliste
Billedkunst
Litteratur
Historie/Samfund
Film/Medier
Bøger/Biblioteker
Sprogproduktion
Universiteter
Ferie/Fakta
Internet
Aktuelt
Slotte
Frankofoni

Alt om Frankrig


danske sider om .fr
Tidsskrifter
Netstedet giver mulighed for at læse dette tidsskrifts artikler online samt at finde gamle artikler i dets arkiv.

Læs enkelte, aktuelle artikler på denne hjemmeside, find og køb gamle numre eller naviger rundt i de mange spændende tilbud.


Dette er et nyt tidsskrift hvor artiklerne efterhånden lægges ud på Internettet til fri afbenyttelse.


Det videnskabelige team 'Tekstuel semantik' der er samlet omkring semiotikeren François Rastier, har publiceret små artikler om genreteori, semantik og semiotik. Endvidere findes der et lille opslagsværk for de nye, videnskabelige termer.


Splinternyt canadisk tidsskrift for litteratur og lingvistik med indlæg om tekstanalyse, nye udgivelser, forfatterportrætter, genrer, m.m.


Index over frankofone tidsskrifter med manchetter over deres indhold, redaktion, abonnement og publikationssted. Tidsskrifterne dækker over emnerne litteratur, historie, sociologi, filosofi, lingvistik, psykologi m. m.


Her kan man finde væsentlige tidsskriftsartikler fra 1990-2002 inden for alle tænkelige områder. Man kan desuden bestille artiklerne online og få dem tilsendt, men dette er nu ikke helt billigt.Senest opdateret: 10. september 2006