Beskrivelse Om netstedet Nyheder Mailingliste
Billedkunst
Litteratur
Historie/Samfund
Film/Medier
Bøger/Biblioteker
Sprogproduktion
Universiteter
Ferie/Fakta
Internet
Aktuelt
Slotte
Frankofoni

Alt om Frankrig


danske sider om .fr
Initiativtager til Franskkultur.dk
Adam Ægidius, f. 1973, cand.mag. 2001. Aarhus Universitets guldmedalje år 2000 for en afhandling om det poetiske sprog som led i en genremæssig fornyelse. Ph.d. 2006 på afhandlingen "L'énonciation dans la poésie moderne : approche linguistique des genres poétiques" (345 s.).

Adresse:
15, rue Carnot
59110 La Madeleine
Frankrig
Mail


Publikationer:


1. "Mallarmé midt imellem intetheden", (Pré)publications, 1999, nr. 170, s. 3-18.

2. "Projet de CD-ROM multimédia : L'oiseau natif de l'art : Saint-John Perse, Georges Braque, Olivier Messiaen" (i samarbejde med Loïc Céry (La Sorbonne)), Postérités de Saint-John Perse, Actes du colloque de Nice, 4, 5, et 6 mai 2000, ILF-CNRS "Bases, Corpus et Langage", Paris, 2002.
Kan konsulteres på: http://www.up.univ-mrs.fr/~wperse/adam.htm. En nærmere beskrivelse af cdrom-projektet kan læses på: http://site.voila.fr/sjp.cdrom/ .

3. "Den litterære korrespondance", Kontur, nr. 4, dec. 2001: Korrespondancer. Web: http://www.hum.au.dk/cek/kontur/pdf/kontur_04/adam_aegidius.pdf

4. "Den prosa-poetiske autobiografi - modernitetens førstegenre", Passage - tidsskrift for litteratur og kritik, nr. 41, forår 2002, s. 35-47.

5. "Hvem tør definere poesien? En indkredsning af begrebet poetik i et litteraturhistorisk og -teoretisk perspektiv", (Pré)publications, 2002, maj, nr. 187, s. 3-16.

6. Oversættelse af tre breve fra: Sade, Baudelaire og Saint-John Perse in : Banana Split, 2002, nr. 22, Kbh., Forlaget Basilisk, s. 19-24 og 43-46.

7. "Identités du poète moderne, compte rendu de J.-M. Maulpoix, Le Poète perplexe", Corti, 2002, in : Acta Fabula, printemps 2002 (vol. 3, no 1). http://www.fabula.org/revue/cr/269.php. 6 s.

8. " 'Så tør som en kiks uden smør' ", Litteraturmagasinet Standart, nr. 1, marts 2003. Redaktør af StandIn om nyere fransk litteratur i samme nummer i samarbejde med Lisbeth Christensen, som det redaktionelle forord er skrevet sammen med.

9. "Diffuser Saint-John Perse aujourd'hui : l'exemple danois", Saint-John Perse, mythes et présences, colloque en ligne, http://www.sjperse.org/colloque1.htm .

10. "Det lyriske epos", Passage - tidsskrift for litteratur og kritik, nr. 49, s. 39-50.

11. "La chronique poétique", Revue romane, no. 39-1, 2004.

12. Ars Poetica - Fransk poetik i det tyvende århundrede, Forlaget Basilisk, 2004, 364 s.

13. "Den monofone lyrik : puisque som eksempel", Sproglig polyfoni, Arbejdspapirer 2, RUC, Sproglig polyfoninetværk, 2005, s. 179-202.

14. "Det lyriske subjekt set i lyset af polyfoniteorien", Sproglig polyfoni, Arbejdspapirer 4, RUC, Sproglig polyfoninetværk, 2005, s. 29-48.

15. "Diffuser Saint-John Perse aujourd'hui : l'exemple danois", La nouvelle anabase 1, 2006, s. 171-76, L'Harmattan, Paris.

16. "Saint-John Perse lecteur de Léon-Paul Fargue", La nouvelle anabase 1, 2006, s. 209-26, L'Harmattan, Paris.
Senest opdateret: 10. september 2006